• 10-15 IDQ 產品資料更新 瑞奇數碼代理最強大的
              量子運算技術來台

  • 06-15 Malwarebytes 升級強大清洗功能,歡迎
              聯繫瑞奇數業務團隊

  • 03-01 2019資安大會有何看頭,看過來!
              


  尖端科技 - 量子演算隆重登場!

進入量子運算的時代,駭客可能走得比你更前面! 請提早因應!
了解更多...
  Certes 線路加密系統

快來了解應用容易,廣受金融單位肯定的線路加密系統
了解更多...
 
 
        瑞奇數碼股份有限公司 版權所有 Copyright © 2019 RichSmart